Uncategorized

OTEVŘENÝ DOPIS REAGUJÍCÍ NA CHOVÁNÍ JINDŘICHA RAJCHLA

My, provozovatelé a správci stránek věnujících se americkému fotbalu v České republice a na Slovensku, se důrazně distancujeme od výroků, projevů a chování pana JUDr. Jindřicha Rajchla, editora facebookové stránky NFL.cz a zároveň také předsedy místní organizace politického hnutí Trikolora na Praze 7 v jedné osobě, kterých se dopustil vůči fans a komunitě amerického fotbalu u nás.

Pan Rajchl v úterý 23.2.2021 sdílel prostřednictvím a jménem facebookové stránky NFL.cz obrazovou formu pozvánky k diskuzi do debatní místnosti politického hnutí Trikolora na sociální síti Clubhouse, na níž byl vyobrazen sám pan Rajchl doplněn grafikou, logem a názvem politického hnutí Trikolora. Příspěvek se však mezi fanoušky stránky NFL.cz, která je, světe div se, fotbalových fans plná, nesetkal v komentářích s příliš velkým pochopením a po výrazné kritice byl tento příspěvek následně smazán. Možná si říkáte něco jako ,,No a co? Prostě se stal přešlap, pan Rajchl zapletl politickou agitaci tam, kam primárně rozhodně nepatří, smazal to a tím celá věc končí.” To by skutečně byla ta lepší varianta, jejíž cestou by se ráda ubírala většina všech zúčastněných. Věci se ale začaly ubírat jiným směrem a až pak začaly být skutečně “zajímavé”.

Místo aby pan Rajchl uznal svou chybu, za kterou jistě předkládání politickým hnutím pořádané debaty fotbalovému publiku lze označit, rozhodl se pro jiný sled událostí. Jménem stránky NFL.cz vydal své nijak nepodepsané prohlášení založené na zcela zcestné obhajobě svého jednání ve smyslu toho, že mu o žádnou politickou agitaci nešlo, že se jedná o veřejně prospěšné téma bez ohledu na jeho politickou příslušnost a že má zájem pomáhat. K velkému množství nesouhlasných komentářů poukazujících na jeden argumentační faul za druhým pan Rajchl reagoval na jednotlivé diskutující například slovy: ,,Na mojí stránce jsi jen proto, jelikož jsem ji založil a nalil do ni spousta peněz a času.”, ,,Tak super. Kolem 50 haters z 8 500 followers se tady vyřádilo a mně mezitím přišlo asi 100 žádostí o přátelství. … Já jsem s touto bilancí spokojen.” nebo ,,Vyzývám každého, kdo má chuť, ať si se mnou jde podebatovat do otevřené online diskuze.” Následně se skutečně objevily desítky lidí, jejichž komentáře byly z drtivé většiny slušné, věcné a je nutno zdůraznit, že ani jediný nezpochybňoval přínos pana Rajchla pro americký fotbal u nás v uplynulých letech. Já sám, David Szotkowski, jakožto autor tohoto otevřeného dopisu, patřím mezi tyto lidi. Jelikož se však názor můj a další spousty osob neshodoval s panem Rajchlem, nevyhovující napsané komentáře byly smazány a jakákoliv další možnost komentovat cokoliv na facebookové stránce NFL.cz, a tím pádem také v jím navržené otevřené online diskuzi, se tedy rozplynula jako pára nad hrncem. Takto se prosím, dámy a pánové, rozbíjí komunita sportu, který si u nás své místo snaží teprve zuby nehty vybojovat. Formou cenzury a rozbíjení struktury těch (na počet obyvatel) pár nadšenců, kteří pro fotbal mnohdy prakticky dýchají. Tento druhý příspěvek je s osekanými komentáři stále publikovaný, ale otázkou je, na jak dlouho… Zvláštní náhoda pak taky člověka napadá při uvědomění si, že Trikolora je na české politické scéně jednou ze dvou stran, které jsou mazáním nevyhovujících příspěvků a minimální pluralitou názoru nechvalně známé.

!!! Následující odstavec není osobním útokem na jakoukoliv osobu nebo politické smýšlení, jak se jistě mnozí budou snažit tvrdit. Prohlašuji, že se jedná pouze o dokreslení kontextu celé nešťastné situace a poukázání na to, co je podle mě ve svobodně smýšlející společnosti neakceptovatelné. !!!

Pro podrobnější představu, kdo pan Rajchl je a zda skutečně zastává hodnoty, o kterých tolik hovoří, stačí navštívit jeho osobní profil. Vybral jsem jeden exemplární příklad. V příspěvku ze dne 20.6.2020 sdílí s komentářem ,,To je pro mě hvězda!” fotku ženského národního reprezentačního týmu v socceru, na které je v záběru 11 fotbalistek ve chvíli, kdy hraje hymna Spojených Států. Pouze jediná hráčka stojí na nohou, zbylé klečí na jednom koleni. S tímto tichým protestem začal poprvé v srpnu 2016 quarterback Colin Kaepernick, aby upozornil na přetrvávající rasové a sociální nerovnosti v USA. Následně sám Kaepernick i s celou NFL upadli v nemilost a stali se trnem v oku bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Pod fotkou fotbalistek, kterou původně sdílela pražská buňka Trikolory, jejich originální popisek praví: ,,V normálním světě by toto byla fotka roku. Postavit se v takovém věku davové psychóze chce neuvěřitelnou kuráž. Na všech životech záleží!”. Pod příspěvkem mu jistý muž odpovídá: ,,Není úplně jedno, jestli stojí nebo klečí? Nelze oběma způsoby vyjádřit respekt i osobní postoj? Když byl Kaepernick v podobné situaci (jen v opačném gardu), nevšiml jsem si, že bys ocenil, že je hvězda, která jde proti davu.”. Pan Jindřich však neváhá a hbitě odpovídá komentářem, jehož začátek praví: ,,Ne, není to úplně jedno. Tahle relativizace je přesnou ukázkou problému naší doby. To bys mohl říct, že projevem názoru je i hajlování nebo třeba označení Milady Horákové za zrádkyni a zločince (ať jsme aktuální). Je totiž rozdíl mezi vyjádřením názoru a urážkou.” Konec doslovné citace. Je absolutně opovrženíhodné srovnávat tiché pokleknutí jako vyjádření nesouhlasu s pozdravem jednomu z největších masových vrahů v historii nebo vykonstruovanými politickými procesy s předem určeným scénářem končící smrtí nevinných lidí. Takováto komparace je zcela nepřípustná a není možné v tomto případě dělat, že je tento výrok v pořádku, byť figuruje na Rajchlově osobním profilu. Všechny názory jsou si rovny, některé si však jsou ještě rovnější…

Komunita amerického fotbalu v našich dvou zemích si zaslouží jak uvnitř, tak i navenek reprezentativní a profesionální vedení a prezentaci. To, co však ve dnech 23. a 24. února předvedl pan Rajchl, je na míle vzdálené tomu, co by se dalo nazývat slovy respekt, pokora, profesionalita či dokonce slušnost nebo empatie, které zahraniční National Football League považuje za základní filozofii hry. Ačkoli my, níže podepsaní správci stránek věnujícímu se americkému fotbalu, máme dohromady dosah čítající pouze 15% toho, jak daleko dosáhne stránka NFL.cz, je naši povinností se v zájmu fair play a respektu k odlišnostem hlasitě ozvat. Víru ve fotbal jsme vždy šířili, šíříme a budeme šířit díky naší lásce a oddanosti k fotbalu jako takovému a hlavně ke komunitě fanoušků, která byla, je a navždy bude základním kamenem jakékoliv fanbase, ať už se jedná o kterýkoliv sport na světě. Citlivější na podobné excesy se tato fanbase stává v případě, že se jedná o sport, který je ve střední Evropě tzv. ještě v plenkách. Pan Rajchl svým vulgárním, arogantním, povýšeneckým a silně politicky motivovaným chováním bez omluvy naplival celé české a slovenské fotbalové fanbase přímo do obličeje a proti tomu je potřeba se silně ohradit. Jednání pana Rajchla a možné dopady jeho cenzury na stále se rodící československou fotbalovou komunitu jsou o to závažnější, že se prakticky jmenoval jakýmsi jejím samozvaným absolutním vládcem, když nejednou v komentářích své kritiky odbyl, parafrázuji, “Na téhle stránce bys nebyl, kdybych ji nevytvořil a nevrazil do ní spoustu peněz. Je to moje stránka a nikdo mi nebude zakazovat, co sdílet. Pokud se Ti to nelíbí, odejdi ze stránky.”

Sám jsem se chtěl pana Rajchla zeptat na několik otázek, které mi leží na srdci. Musel jsem mu napsat na osobní profil, neboť na stránce NFL.cz jsem byl za své názory zablokován. Jindřich Rajchl mi dal ban. Zda jsem odpovědi na otázky dostal, můžete posoudit sami.
já:
,,Dobrý den, pane Rajchl. Mohu pár skromných dotazů? Proč u vás vítězí cenzura nad dialogem, po kterém sám voláte? Netvrdil jste, že mažete pouze komentáře vulgární a anonymní? Je pro vás těžké přijmout odlišný názor jiných lidí? A jak si vysvětlit, že vás zmínka o Trikoloře takto zasáhla, když ten sdílený plakát s názvem, logem a tvářemi politické strany nebyl dle Vašich slov politickou agitací? Nechtěl byste také připojit nějaká slova na svou obhajobu ohledně Vašeho povýšeneckého, arogantního a absolutistického chování vůči fotbalovým fans na FB stránce NFL.cz? Budu se těšit na Vaše odpovědi. S pozdravem, David Szotkowski.”
Jindřich Rajchl:
,,Život mě naučil, že jsou dva typy kritiků – ti konstruktivní a ti destruktivní. Vy patříte do té druhé skupiny. Pokud si neuvědomujete, jak arogantní byl hned váš první příspěvek, tak se nemáme dál o čem bavit. Cokoliv dalšího je naprosto zbytečné.”

Fotbal nemá žádnou politickou příslušnost, barvu pleti náboženské vyznání či sexuální orientaci. Co však má je čest, rovnost, respekt a hodnotu týmové práce. Tyto základní hodnoty nesmí naše komunita nikdy ztratit. Je totiž naše jako naše. Ne naše jen v případě, kdy někdo vysype dost peněz a nasbírá spousta žádostí o přátelství na osobní FB profil… Na závěr si dovolím dva citáty…

,,Já měl své ego na stropě už dávno před studiem. Je vidět, jak jsi totálně mimo. Já byl 4 roky místopředsedou ČMFS, vystupoval jsem na mnoha sympóziích a fórech a v televizi mluvil k daleko většímu počtu diváků, než ve studiích. Vůbec mě neznáš a snažíš se mě soudit.” – Jindřich Rajchl

,,Believe in something. Even if it means sacrificing everything.” – Colin Kaepernick

podepsáni:
– David Szotkowski (We are 12s CZ/SK – Seattle Seahawks fanclub)
– Mikuláš Mentberger (Arizona Cardinals cz/sk)
– Petr Hýsek (Kansas City Chiefs CZ/SK)

…další signatáři a jakékoliv plodné reakce vítány…

*** Další čtyři subjekty, pokrývající celkově asi 18% dosahu stránky NFL.cz mi ve chvíli vydání tohoto otevřeného dopisu deklarovaly, že se sdělením jako takovým, obzvláště v první části dopisu, souhlasí. Druhá polovina textu je však podle nich příliš útočná. Omlouvám se, ale napsal jsem to tak, jak se věci mají. Proto si dovolím ještě jednu poslední poznámku, kterou mi nikdo nepodepsal a jsou to tedy jen pouze má slova. Jak může člověk zastávající názory konspirační teorie QAnon a píšící pro Parlamentní Listy ve smyslu takovém, kde popírá demokratickou hodnotu veřejnoprávních médií, být jedním z nejhlasitějších hlasů amerického fotbalu v Česku a na Slovensku? Jak je tohle možné? Tady je něco extrémně špatně. Komunita trpí a pokud se nic nezmění, bude trpět i nadále. Včerejšek se do historie československé fotbalové komunity zapíše černým písmem… ***

Jeden komentář

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *